Program COVID 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje pravidelně podporu podnikatelům, jejichž podnikání bylo v důsledku pandemie a následných opratření Vlády ČR omezeno. Jedná se o programy, které jsou cílené a podnikatelé mohou čerpat dotaci na snížení svých ztrát a pokrytí jednotlivých náklaů. Ať už se jedná o přísvěvek na nájemné, na pokrytí nákladů na provoz firmy, nebo dotaci pro sport a kulturu. 

S VYPRACOVÁNÍM ŽÁDOSTI VÁM POMŮŽEME.

E-mail: obchod@revin.info
Tel.: 604 677 950

Program Antivirus 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo podporu zaměstnavatelům, kteří mohou čerpat příspěvek na jednotlivé zaměstnance až do výše 100 % mzdových nákladů, jejichž práce je díky pandemii omezena a tím pomáhají udržet pracovní místo, aniž by zaměstnavatel byl postaven před nepříjemnou otázku, jestli propouštět zaměstnance, nebo tuto krizi přečkat.

S VYPRACOVÁNÍM ŽÁDOSTI VÁM POMŮŽEME.

E-mail: obchod@revin.info
Tel.: 604 677 950

Kompenzační bonusy

Ministerstvo financí v rámci své kompetence poskytuje podnikatelům a společníkům obchodních společností tzv. kompenzační bonusy ve výši podpory 500 Kč na den, které jsou určeny na podporu podnikatelů a vlastníků obchodních společností, kterých se týká omezení provozu svého podnikání v době pandemie.

S VYPRACOVÁNÍM ŽÁDOSTI VÁM POMŮŽEME.

E-mail: obchod@revin.info
Tel.: 604 677 950

 

Novinky

Kontaktujte nás

Revin Czech s.r.o.

E-mail: obchod@revin.info
Tel.: 732 549 370

 

 

Již 16 let se úspěšně staráme o účetnictví a finance klientů